Mette Hansgaard

Livspower livscoaching til dig - kurser i akvarel, kunstterapi

Kunstterapi kan hjælpe dig med at få hul på en nød, der må knække før den kan spises. Processen giver ikke nødvendigvis klare svar, men er en proces til at bearbejde.

Kunstterapi

Kunst som terapi

Ønsker du, at bruge kunsten som et middel til at komme i kontakt med dig selv?

Kunstterapi er en tilgang til at arbejde med at give slip på følelser, der blokerer.  Kunstterapi er en metode til at finde ny motivation. I kunstterapi arbejder vi med billeder og farver. Vi bruger billedkunsten både ekspressivt og analyserende. Vi maler og arbejder med billeder. Undervejs stiller jeg spørgsmål.

Billederne hjælper dig til at komme i kontakt med andre sider af dig selv. På kurser arbejder vi bl.a. med akvarel på papir. Sanseøvelser med at mærke kroppen. Kropsnærværs bevidsthedsøvelser med mild mindfulness. Det handler ikke så meget om at male det perfekte maleri. Mere end proces til at forløse energifelter og søge redskaber til balance.

Individuelle sessions er fortrolige og efter aftale.

Pris 750 kr.

samtaler til indre ro ny indsigt problemløsning med alternativ behandling
Mette Hansgaard på Krop Sind og Ånd messen 2020